Thứ Ba, 23 tháng 1, 2018

Danh sách lớp gia sư tiếng Đức ở Timescity, Khương Đình, Định Công, Cổ Nhuế, Kim Mã, Mộ Lao, Đền Lừ, Bằng Liệt, Vĩnh Phúc Ba Đình

Tiếng Đức từ đầu cho học viên nữ tuần 3 buổi tối 200k/buổi
Địa chỉ: Times city

Tiếng Đức ôn B1 cho sv nữ tuần 3 buổi 300k/buổi
Địa chỉ: Khương Đình

Tiếng Đức từ đầu tuần 2 buổi 200k/buổi ( sáng + trưa)
Địa chỉ: Định Công

Tiếng Đức từ đầu tuần 2 buổi 200k/buổi
Địa chỉ: Cổ Nhuế

Tiếng Đức từ đầu tuần 3 buổi tối + cuối tuần 200k/ buổi
Địa chỉ: Kim Mã

Tiếng Đức cho sinh viên vừa học xong A2 bắt đầu vào B1 tuần 3 buổi chiều hoặc tối 270k/buổi
Địa chỉ: Mộ Lao - Hà Đông

Tiếng Đức từ đầu tuần 3 buổi 200k/buổi
Địa chỉ: Đền Lừ

Tiếng Đức từ đầu cho hs lớp 8 tuần 2 buổi chiều hoặc cuối tuần
Địa chỉ: Bằng Liệt

Tiếng Đức từ đầu tuần 3 buổi sáng 200k/buổi
Địa chỉ: Vĩnh Phúc - Ba Đình

Tiếng Đức từ đầu cho hs lớp 11 tuần 1 buổi 200k/buổi
Địa chỉ: Mộ Lao - Hà Đông

Tiếng Đức cho sinh viên nữ đàn học B1 tuần 2 buổi 350k/buổi sáng chiều Ok
Địa chỉ: Vĩnh phúc - Ba Đình

Tiếng Đức B1 cho sv nữ tuần 3 buổi tối 250k/buổi
Địa chỉ: Trần Đại Nghĩa

Tiếng Đức từ đầu cho học sinh nam lớp 10, tuần 2 -3 buổi sáng, 200k/buổi, địa chỉ: Timescity Minh Khai.

Tiếng Đức ôn thi B1 cho hs lớp 10 tuần 2 buổi tối 250k/buổi
Địa chỉ: Tôn Thất Tùng
Y/c nữ

rần Anh Việt/ Đại học Hà Nội/ khoa tiếng Đức/ đã tốt nghiệp đại học năm 2011/ kinh nghiệm ôn thi từ A1 - B2. Đã hướng dẫn thành công học viên thi đạt B2 và đi du học/ Nam Định/ Trong nội thành Hà Nội

 
Scroll to top