Thứ Ba, 6 tháng 3, 2018

Dạy tiếng Đức cho học sinh ở Ngõ Văn Chương, Tam Trinh, Đào Tấn, Phạm Ngọc Thạch, Times City, Ngọc Khánh, Lý Nam Đế, Tràng Thi

Tiếng Đức cho hs lớp 6 bắt đầu học A2, 230k/buổi tuần 2 buổi tối thứ 5,7
Địa chỉ: Ngõ Văn Chương.

Tiếng Đức từ đầu cho hs lớp 9 tuần 2 buổi chiều hoặc tối
200k/buổi
địa chỉ: Tam Trinh.

Tiếng Đức từ đầu cho hs lớp 8, 200k/buổi tuần 2 buổi tối
Địa chỉ: Đào Tấn.

Tiếng Đức cho học sinh lớp 9 đang học A2 tuần 2 buổi chiều 220k/ buổi
Địa chỉ: Phạm Ngọc Thạch.

Tiếng Đức từ đầu 200k/buổi tuần 3 buổi sáng
Địa chỉ: Times city.

Tiếng Đức cho học sinh bắt đầu học chương trình B1, tuần 3 -4 buổi tối, 300k/buổi, địa chỉ: Ngọc Khánh - Ba Đình.

Tiếng Đức cho học sinh lớp 7 tuần 1-2 buổi tối thứ 6 hoặc sáng thứ 4, 200k/buổi
Địa chỉ: Lý Nam Đế.

Tiếng Đức cho hs lớp 10 đang học A2 tuần 4 buổi ( thời gian linh hoạt Thuỳ gia sư) 300k/buổi
Địa chỉ: Tràng Thi.

Tiếng Đức từ đầu cho học sinh lớp 6 tuần 2 buổi tối hoặc cuối tuần 200k/buổi
Địa chỉ: Thái Thịnh.Dương Ngọc Khanh/ đại học hà nội/ đã tốt nghiệp/ chứng chỉ b1 viện Goethe/ 3 năm minh nghiệm/ khu vực cầu giấy, ba đình.
Quản lý

Trần Tú Uyên/ Đại học ngoại ngữ-ĐHQGHN/ khoa đức/ sv năm cuối 4 năm kinh nghiệm-chứng chỉ b2 viện Goethe Hannover/ Có thể dạy khu vực ba đình.
Nguyễn Lê Phúc Anh/ ngôn ngữ đức/ sv năm 3/trình độ c1-kinh nghiệm 10 năm học tiếng đức- từng la giáo viên trug tâm du học chd/ hà nội/ đống đa.
Lưu Kim Khánh/năm 2/Hochschule Darmstadt 3 tháng/Hà Nội/ Hà Nội.

 
Scroll to top