Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017

Tìm thêm gia sư dạy tiếng Đức ở Nguyên Hồng, Bạch Mai, Hoàng Đạo Thúy, Kim Mã, Khương Đình, Phạm Văn Đồng, Hàng Bông

Tiếng Đức từ đầu nữ vừa học xong lớp 12, tuần 3 buổi (học ban ngày sáng hay chiều đều ok) 170k/buổi, học sinh muốn học tại nhà gia sư bạn nào có phòng học được đăng ký nhé. Học được là Ok không yêu cầu gì.

Tiếng Đức cho học viên đã học A1 giờ học chương trình A2, tuần 3 buổi, 200k/buổi, địa chỉ: Nguyên Hồng.

Tiếng Đức từ đầu cho hs lớp 10 tuần 2 buổi 180k/buổi
Địa chỉ: Bạch Mai

Tiếng Đức cấp tốc từ đầu chỉ dạy những câu cơ bản thông thường tuần 3 buổi tối ( sau 6h học sinh rảnh) 200k/buổi
Địa chỉ: Times city

Tiếng Đức cho học viên học xong A1 bắt đầu A2, 200k/buổi tuần 2 buổi tối
Địa chỉ: Hoàng Đạo Thuý.

Tiếng Đức cho bạn sinh viên nữ đang học A1, 200k/buổi tuần 2 buổi (chiều thứ 6 bắt đầu học)
Địa chỉ: Kim Mã.

Tiếng Đức từ đầu cho bạn sinh viên, tuần 4 -5 buổi (thời gian linh hoạt sáng, chiều hay tối đều Ok tùy gia sư sắp xếp) 160k/buổi, địa chỉ: Khương Đình - Thanh Xuân.

Tiếng Đức cho học viên nữ học xong A1 tuần 2 buổi ( học ngày sáng hoặc chiều) 200k/buổi
Địa chỉ: Phạm Văn Đồng.

Tiếng Đức từ đầu cho hs lớp 10 tuần 2 buổi tối + cuối tuần 170k/buổi
Địa chỉ: Hàng Bông

 
Scroll to top