Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

Các lớp cần gia sư tiếng Đức ở Tân Mai, tiếng Đức ở Láng Hạ và việc làm tiếng Đức dạy tại trung tâm

Các lớp cần gia sư tiếng Đức ở Tân Mai, tiếng Đức ở Láng Hạ và việc làm tiếng Đức dạy tại trung tâm
Thông tin chi tiết các lớp cho các bạn gia sư tham khảo, gồm địa chỉ học, thời gian học, học phí một buổi dạy. (Thời gian dạy các lớp đều 2h/buổi nhé).
Tiếng Đức cho người có A1 tuần 3 buổi 170k/buổi học buổi chiều
Địa chỉ : Tân Mai
nhận lương thu phí, phí 20% 
dạy tiếng đức tại trung tâm du học trình độ A1, A2 làm hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 lương 8 triệu / tháng
Tiếng Đức từ đầu tuần 3 buổi (học chiều) 150k/buổi (học viên nữ) địa chỉ: Láng Hạ.
Tiếng Đức từ đầu học sinh lớp 1, tuần 3 buổi, 140k/buổi, địa chỉ: Mỹ Đình (đường nguyễn cơ thạch) (tối mai 12.05 bắt đầu học). 

 
Scroll to top