Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

Lịch thi chứng chỉ tiếng Đức tại viện Goethe Hà Nội năm 2016

Nhóm gia sư tiếng Đức tại nhà chia sẻ thông tin về lịch thi Tiếng Đức tại viện Goethe Hà Nội năm 2016. Thông tin hữu ích cho các bạn dự định học và thi tiếng Đức.

A1, A2
10.12. – 11.12.2015


18.01. – 20.01.2016

18.02. – 21.02.2016

30.03. – 01.04.2016

13.05. – 15.05.2016

15.06. – 18.06.2016

12.08. – 14.08.2016

12.09. – 15.09.2016

14.11. – 17.11.2016

13.12. – 16.12.2016

B1
02.01. – 06.01.2016

15.03. – 18.03.2016

17.05. – 20.05.2016

18.07. – 22.07.2016

20.09. – 23.09.2016

22.11. – 25.11.2016

B2 + C1
17.12. – 18.12.2015

19.02. – 21.02.2016

01.04. – 02.04.2016

27.06. – 28.06.2016

18.08. – 19.08.2016

13.10. – 14.10.2016

26.12. – 27.12.2016

 
Scroll to top