Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

Học tiếng Đức sao mà khó quá, học mãi không vào gì cả?

Hix tôi năm nay hơn 30 tuổi, tôi được cơ quan tạo điều kiện sang bên Đức học tập thêm về kiến thức chuyên môn. Theo yêu cầu của bên đó là phải có chứng chỉ tiếng Đức A2 thì mới được sang. Tôi đang theo học ở trung tâm trong trường ĐHHN mà sao tôi thấy tiếng Đức khó quá. Không biết bao giờ mới qua A1 chứ đừng nói đến A2. Mà thời gian của tôi không còn nhiều cứ đà này không biết bao giờ mới có chứng chỉ A2, mà muộn quá thì lại không có cơ hội sang. Đây là cơ hội rất tốt để tôi phát triển chuyên môn giúp phát triển sự nghiệp sau này của tôi. Giờ nghỉ tết đến nơi rồi chắc cũng không có bạn nào dạy nữa nhưng ra tết tôi muốn học sớm nhất nếu có bạn gia sư tiếng Đức nào dạy được hỗ trợ giúp tôi. Tôi thanh toán học phí trực tiếp cho người dạy, tôi học cần chất lượng học phí cũng quan trọng nhưng không phải là vấn đề quá lớn, với tôi gia sư dạy tốt tôi sẽ hỗ trợ thêm chi phí. Các bạn cứ nhiệt tình dạy không sợ thiệt đặc biệt các bạn dạy các kiến thức cần nhất không dạy lan man linh tinh vì tôi giờ cũng có tuổi tiếp thu không còn nhanh như các bạn.

 
Scroll to top